Project Description

Kolping, Nijmegen

De Kolpingbuurt in Nijmegen wordt vernieuwd, terwijl ziel en zaligheid aanwezig blijven. Grootschalige nieuwbouw en renovatie van de 242 sociale huurwoningen vormen het sluitstuk van een lange periode aan verbetering van de leefbaarheid in deze volksbuurt.

Het uitgangspunt is: bouwen voor de bewoners en mét de bewoners. Er worden 127 woningen gerenoveerd, 115 woningen gesloopt en daar komen 99 nieuwe woningen voor terug. Zo komt er meer ruimte in de Kolping, maar blijft de uitstraling behouden. We willen dat de mensen die er nu wonen er ook na de herstructurering kunnen blijven wonen, als ze dat willen.

PROJECTSPECIFICATIES

Hekwerken, trappen, privacy schermen en frames:
Circa 250 meter lamelhekhek met “geknikte”lamellen
41 frames voor montage van steen strip panelen
6 steektrappen
Circa 15 privacy schermen
Traphekken en muurleunigen

In opdracht van: Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Realisatie: 2018