Project Description

Lisser Art Museum, Lisse

IBB Kondor heeft de nieuwbouw van het Lisser Art Museum (LAM) gerealiseerd. Dit museum is gebouwd in de monumentale tuin van Kasteel Keukenhof in Lisse.

Beeldende kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat is de doelstelling van de opdrachtgever, de Van den Broek Foundation. In het Lisser Art Museum zal de eigen collectie worden getoond. Daarnaast zal een gevarieerd cultureel programma worden aangeboden. Zo kunnen gasttentoonstellingen en particuliere collecties een plek krijgen. Werken in bruikleen zullen ook te zien zijn.

PROJECTSPECIFICATIES

Hekwerken en leuningen:
Circa 100 meter glasbalustrade balusterloos
Diverse muurleuningen

In opdracht van: IBB Kondor
Realisatie: 2017/2018